Arıtma cihazı

Suların kirlilik oranları arttığı zaman insanlar temiz su arayışına başladılar.

Temiz su kaynakları da önemli ve değerli bir hal alınca da bazı şirketler bu kaynakları satın alarak suyu artık parayla satmaya başladılar. Şehirlerin nüfuslarının artmasından kaynaklı artık temiz su kaynakları da yetersiz olmaya başladı.
Su kaynaklarını işleten firmalar bu kaynaklardan çıkan suları şişeleyerek insanlara para karşılığında getirmeye başlamalarından kaynaklı bu soruna bir son verme noktasından bir çok çevre mühendisi bilim adamı suyun arıtılması noktasında bir çok deneyler ve çalışmalar yaptılar.
Her yıl gelişen teknoloji su konusunda da arıtma cihazlarının bulunmasına katkıda bulundu.
Su arıtma cihazı ilk keşfedildiğinde çok önemli cihazlardı sadece özel ve alanlarda kullanılırdı ki şu anda reverse osmosis adı verilen sistemi de NASA geliştirdi.İlk olarak NASA tarafından Ay’a gönderilen ekibin su ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldı. Astronotlar kullandıkları suyu bir depo da saklayarak arıtmadan geçirip musluktan temiz su alıyorlardı. Aradan yıllar geçtikten sonra denizlerde büyük gemilerde, büyük fabrikalarda yani yüzlerce insanın çalıştığı fabrikalarda su maliyeti çok yüksekti bu duruma bir çözüm olarak da kullanıldı.Su arıtma cihazları büyük fabrikalara çok büyük fiyatlarla satılıyordu. Daha sonra şirketlere, iş yerlerine kadar giren arıtma cihazı son olarak daha küçük bir hal alarak evlerde de kullanılmaya başlandı.Her yıl gelişen teknoloji ile önceleri çok pahalı olan sistem son yıllarda ekonomik fiyatlara satılıyor.
Beş kişilik bir aile sahip olacağı su arıtma cihazı maliyeti bir yıl boyunca içtiği suya verdiği parayla aynı.
Artan nüfus, kentleşme, sanayileşme, tarımsal mücadele gibi bir çok etkenle hayatı ve yaşamımızı sürdürebilmemiz için olmazsa olmazlarımız ciddi bir kirlilik ve tahribatla tehlike altındadır. Tarım ilaçları, çöpler, detarjanlar, maddlerin asitli atıkları, radyoaktif atıklar, medikal atıklar, kanalizasyon atıklar gibi atıklar kirleticilerden sadece birkaçıdır. Ne yazık ki hayatımız hızla kirlenmekte ve habitatlar yok olmaktadır. Bu da insanoğlunun arınmaya ve arıtmaya vermesi gereken önemi akla getirir.
İnsanın doğaya zararlı, zararsız , zehirli, zehirsiz her şeyi bırakmaması gerekir.
Arınma bizden başlayıp doğayı arıtmaya kadar varmalıdır. Su en güzel paha biçilemez bir yaşam sebebi, kaynağı ve alanı olmanın yanın da arınma kaynağıdır.

Doğa nasıl kendini su ile yeniler, temizler ve arındırırsa insan da kendi dahil tüm çevresini suyla arındırır.

Hızla azalan dünya temiz sularına karşılık suyun da tüm atıklarından, yapay tüm zararlı, gereksiz maddelerden arıtılması demek aynı zamanda arınmış bir doğa ve hayat demektir. Çünkü bir çok ölüm, salgın hastalık olaylarının, doğadaki canlı türlerinin yok olma sebebi su kirliliğidir. Su kirliliği ise göl, nehir, okyanus, deniz ve yeraltı sularının içinde zararlı bileşenler barındıran atıkların yeterli arıtım işleminden geçirilmeden  doğrudan bu ortamlara boşaltılmasıyla olur. Bu da bize gösteriyor ki fabrikaların, işletmeleri, belediyelerin vs. kullanacakları yeterli bir arıtma sistemiyle doğamız dolayısıyla hayatımız korunabilecektir. Bu, küçük yaşam alanlarında da geçerlidir. Evlerimizde, iş yerlerimiz de kullanacağımız kaliteli, doğal son teknoloji arıtma sistemiyle hem temiz,sağlıklı suyu evimizde üretip tüketebilmemizin yanında hemde doğayı yani yine kendimizi koruyabileceğimiz anlamına gelir.

Su arıtma cihazı ve ekolojik sistem

Su arıtma sistemlerinin ve su arıtma cihazlarının önemini bu şekilde daha iyi kavramış oluyoruz. Su arıtma cihazları ile ekolojik sistemi bireysel olarak da korumuş ve dengeyi bozmamış oluyoruz. Evrensel boyutta durum böyleyken bireysel yaşamımız için de su arıtmanın önemi büyüktür. Sağlıklı, temiz su arayışında olan insanlar olarak da biz güvenilir, temiz sağlıklı ve ekonomik suya ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Tükenen temiz dünya sularının yanında var olan temiz sular da bize ulaşıncaya kadar çeşitli etkenlere maruz kalıp çeşitli ellerden geçiyor. Bize ulaşıncaya kadar kirli ortamlardan taşınıp, bekletilip ne kadar hijyenik olduğu bilinmeyen plastik şişelerde, damacanalarda bekletilip, taşınılıyor vs. yani bilmediğimiz karanlık bir maceradan geçip bize ulaşan suları tüketiyoruz.Bu sorunu ilk görenler bilim adamları olasa gerek ki  uzaydayken su sıkıntısı çekebilecek astronotlar için geliştirilmiş bir sistem sayesinde her türlü sıvının içerisindeki su arındırılıp içilebilir hale getirilmiştir.

Su arıtma cihazının önemini, dünyada arınma ve arıtma kavramları üzerinde düşünürsek anlayabiliriz;

Dünyada canlı cansız varlıklar arasında karmaşık, hassas, olağan üstü bir denge vardır. Bu kusursuz denge enerji akışını, madde döngüsünü, popülasyonu kısacası hayatın denetimini sağlar. Hayatta her şey kusursuz bir devir daim içerisinde dönüşüm halindedir. hayatın içinden ufacık bir parçayı almak, azaltmak, arttırmak demek dengenin bozulması demektir. Buda bize ilahi bir kusursuzluğun ispatıdır. Fakat insan oğlu doğadaki ekolojik sistem içerisinde en kusurlu canlıdır. Tüm doğa kendi yaşamını, oluşumunu, dönüşümünü, adeta kodlanmışcasına sistemi, dengeyi bozmadan sağlarken insan oğlu ekolojik dengede hasara yol açan kusurlu bir canlıdır. Böylece insan, dünyada yaşayan tüm canlıların hayatını tehlikeye atarken kendi biyolojik ve fiziksel çevresini de tehlikeye atar. Çünkü hayat da her şey bir zincir gibi bir birine bağlıdır.Bu da tüm canlı ve cansız arasında birbirlerini etkileyen güçlü bir bağın olduğu anlamına gelir. Bu zincirin herhangi bir halkasındaki en ufak bir hasar, diğer tüm halkaları da büyüyerek etkiler. Sonuç da tüm canlı sistemler payına düşeni alır.

İnsanın biyolojik, fiziksel ve kimyasal bir çevresi vardır.

İnsan tüm bu çevresinde yarattığı tahribatları iadesiyle geri alır. Yaşam kirliliği, sağlıksız hayat da fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlenmelerle gerçekleşir. İnsan havasını, suyunu, toprağını kirleterek yaşamını kirletir bu da kalitesiz, sağlıksız ve kısa ömürlü yani geleceksiz bir hayat demektir. Doğa yenilenebilir ve kendini temizleyebilen bir özelliğe de sahiptir. Tüm temizlenmeler ve arınmalar da yine suyla olur. Yani su hem temizleyici bir elementken aynı zamanda en çok kirlenendir. Her şey sudan geçer ve yine suya varır. Toprağın, havanın, canlıların kısacası doğanın kirlenmesi demek suyun kirlenmesi demektir. Çünkü bu diğer tüm kirlenmeler yine

Su arıtma cihazı

“AQUA” güvencesiyle sağlıklı ve ekonomik bir çözüm olarak sunulmaktadır. Sağlıklı bir hayatın temel ihtiyaçlarından biri olan temiz ve sağlık su günümüzde paketlenerek ücret karşılığında satılmaktadır. Tekel duruma gelmiş en önemli ihtiyaçlarımızdan olan su birkaç tane damacana ve şişeleme firmalarının ellerinde ve para ödemediğiniz taktirde, sizi sağlıklı sudan mahrum bırakmaktadırlar .  Her evde temiz ve sağlıklı su üretimini, teknolojinin en son ürünlerini kullanarak arıtma cihazı geliştiren firmamız bu duruma istinaden misyon olarak üstlenmiştir. Su arıtma sistemlerinin reverse osmosis teknolojisiyle geliştirilmesi kaliteyi arttırmıştır. Ters ozmos, adı da verilen reverse osmosis sistemi atık suyu atma özelliğiyle temiz suyun kalitesini arttırdı. Arıtma cihazları, arıtım konusunda bir belediye tarafında da kullanılmaktadır. Firmamız hem ev tipi su arıtma cihazı hem de endüstriyel atık su arıtma sistemleri konusunda çözüm bulabileceğiniz güvenilir ve müşteri memnuniyetini prensip olarak görmüş bir firmadır.